Za kralja i otadžbinu (2015)

5.8 10 66

Direktor: Rados Bajic
Pisci: Rados Bajic
Glumci: Ivana Adzic, Neda Arneric, Petre Arsovski, Marko Bacovic
Opis:

Film prati sudbinu starog srpskog ratnika Milisava Janjića, bivšeg kaplara, koji se tokom Drugog svetskog rata borio protiv nemačkog okupatora kao pripadnik Ravnogorskog pokreta i posilni pukovnika Draže Mihailovića. Kroz preplitanje njegovih uspomena i sećanja na prošlost i ratna dešavanja u proleće 1941. godine sa savremenim trenucima, prati se priča o napadu fašističke Nemačke, Aprilskom ratu i slomu Kraljevine Jugoslavije, o nedaći koja je zadesila srpski narod, gubitku slobode, pojavi oslobodilačkih pokreta u Srbiji i o jednom srpskom vojniku, koji se posle 70 godina izgnanstva u Americi, vraća u otadžbinu.

Film dodao:dusan Prijavite problem