The Invisible Eye (2010)

6.3 10 469

Dostupno u: SD
Dostupni prevodi: Srpski
Direktor: Diego Lerman
Pisci: Martín Kohan (novel), Diego Lerman (screenplay), María Meira
Glumci: Julieta Zylberberg, Jorge García Marino, Martín Kohan, Osmar Núñez
Opis:

Film metaforički govori o nepodnošljivosti totalitarnog argentinskog društva 80-ih godina prošlog veka. To je društvo stalne i sveprisutne represije u kojem predstavnici vladajuće vojne diktature drže baš segmente ljudskih egzistencija. No agresija i opresija pre ili kasnije moraju dovesti do naizgled impulsivnog i neočekivanog čina žestokog nasilja kao odgovora.

Film dodao:dusan Prijavite problem